WINESITY: La ferma aposta per la innovació de la Cooperativa

Un nou projecte d'I+D per controlar els processos de fermentació del vi al celler.

El passat mes de juny van concedir a la Cooperativa Falset Marçà i S.C. Afalma, SCCL un Ajut a la Cooperació per a la Innovació, cofinançada pel fons FEADER i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, per a la realització del projecte innovador WINESITY. La Cooperativa Falset Marçà és lider del grup operatiu, que treballarà per assolir l’objectiu de dissenyar un densímetre automàtic per a controlar en continu l’evolució de la fermentació als dipòsits de vi destinats a aquesta finalitat als cellers. Durant els dos anys de projecte és construiràn diversos prototips de l’aparell WINESITY que s’instal·laran a dipòsits de la Cooperativa per comprovar i ajustar el seu funcionament.

El fet de poder controlar de forma continua i immediata la densitat als dipòsits, alliberaria temps dels tècnics durant la verema. I monitoritzar les corbes de fermentació permetria detectar amb antelació alentiments o acceleracions del procés, ampliant el temps de reacció, i evitant el risc de grans danys a la qualitat del vi. Efectivament, la detecció a temps d’una aturada o fallada en el procés de fermentació pot facilitar una rectificació ràpida i amb èxit, per tal de preveure un problema irreversible i optimitzar les característiques i propietats finals del producte.

Participen en aquest grup operatiu la Cooperativa Falset Marçà i S.C. Afalma, SCCL com a líder, Innovació i Recerca Industrial i Sostenible, S.L. (IRIS) com a centre tecnològic que proposa i desenvolupa l’aparell, la Fundació Parc Tecnològic del Vi (VITEC) que confirmarà el correcte funcionament del WINESITY i ajudarà al seu desenvolupament, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya que aporta la seva experiència al sector i en farà difusió, i la consultora ambiental ARLALORA que fa tasques de coordinació.

Ajut a la Cooperació per a la Innovació,

Operació 16.01.01 del PDR de Catalunya 2014-2020

Login