Pla Director de Protecció del Celler Cooperatiu de Falset

La Cooperativa Falset-Marçà du a terme el projecte del Pla Director de Protecció del Celler Cooperatiu de Falset.
La finalitat del Pla Director del monument ha estat la de marcar unes estratègies d’intervenció globals i per fases per dur a terme les obres de restauració, consolidació, rehabilitació i millora del monument establint unes etapes d’actuació en funció de l’avaluació prestacional dels estats patològics i de la inversió econòmica a realitzar.
Es considera un document complet que permet la identificació dels valors del monument que cal conservar a l’hora d’intervenir per la seva adaptació als usos actuals i per subsanar les patologies que s’hi presenten.
.
.
Amb la participació de:

Login