La Cooperativa Falset Marçà participa en un projecte de la UE per la reutilització d’ampolles al sector vitivinícola

reWINE és un projecte del programa LIFE de la UE per estudiar la viabilitat d’un sistema sostenible de recollida, neteja i reutilització d'ampolles de vidre en el sector vitivinícola de Catalunya

Catalunya consumeix 9 milions de begudes embotellades per dia, de les quals el 29% són ampolles de vi. En el sector vitivinícola, aquests envasos són un dels elements que més contribueixen a alliberar diòxid de carboni a l’atmosfera. Per tal de reduir aquesta petjada de carboni, el projecte reWINE estudiarà la viabilitat d’un sistema innovador de reutilització d’ampolles de vi.

El projecte, coordinat pel Parc de Recerca UAB, té un pressupost total de 991.309€, del qual el 60% l’aporta la Unió Europea, i compta amb la participació d’una spin-off de la UAB, l’Agencia de Residus de Catalunya, la Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable, la planta de rentat Maria Nutó, i diversos cellers catalans com la Cooperativa Falset Marçà.

Afectats pel canvi climàtic

“La preparació per a la reutilització és un dels eixos que en els propers anys ha d’adquirir una major presència, i, després de la prevenció, és l’opció més desitjable en la jerarquia de residus. A Catalunya volem que aquesta opció tingui la seva oportunitat i així ho contemplem en la nostra planificació. Per això ens hem involucrat en projectes com aquest” ha explicat Josep Maria Tost, director de l’Agència de Residus de Catalunya.

Per la seva banda, Xavier Domènech Munté, gerent de la Cooperativa Falset Marçà destaca: “La indústria del vi som una de les més afectades pel canvi climàtic, ja que la vinya i la qualitat del vi depèn en gran mesura de les condicions atmosfèriques. Per això els productors de vi ens hem d’implicar per reduir l’impacte ambiental que generem i implementar noves tècniques i estratègies per reduir la petjada de carboni. En aquest sentit, si implementen un sistema de reutilització d’ampolles contribuirem a assolir aquest objectiu”.

reWINE involucrarà consumidors, cellers, bars, restaurants, empreses distribuïdores i botigues per fer una prova pilot de la reutilització d’ampolles i avaluar la seva viabilitat. “Actualment els  envasos de vi no es reutilitzen en cap dels seus canals de distribució, ni tant sols en hotels, restaurants i càterings, com passa en altres sectors de begudes, com els envasos de refrescos o cerveses. Per això, amb aquest projecte pretenem identificar les oportunitats i barreres de la reutilització d’ampolles de vi, a través de dades experimentals que ens permetin  assegurar la seva viabilitat tècnica, sanitària i de qualitat i avaluar si pot ser una solució rentable per les empreses i el medi ambient”, destaca Juan Fran Sangüesa, cap de l’Àrea de Projectes del Parc de Recerca UAB i coordinador de reWINE.

La prova pilot tindrà en compte tot el procés de l’ampolla, des del seu rentat, etiquetatge, embotellament i distribució al mercat fins a la seva recol·lecció a través de les mateixes bodegues, deixalleries, restaurants i botigues involucrades. Aquest procés es provarà amb ampolles dels dos cellers catalans que participen al projecte i es durà a terme a la planta de rentat de Maria Nutó.

El projecte preveu recuperar unes 100.000 ampolles, que es portaran a la planta de rentat i començaran de nou el cicle. D’aquesta manera, s’evitaran aproximadament 45 tones de residus d’envasos de vidre. S’espera finalitzar la prova pilot el juny del 2019.

Reutilitzar per reduir l’impacte ambiental

Segons afirma Rosa García, directora de la Fundació per la Prevenció de Residus i el Consum Responsable, “la reutilització, tot i ser una prioritat en la jerarquia europea de residus es troba en clar retrocés a Catalunya, així segons dades d’ADISCAT, els envasos retornables només representen un 19% del total d’envasos del mercat i limitat al sector de l’hostaleria. Per això aquest projecte vol involucrar els consumidors en l’ús d’envasos retornables”.

Així, simultàniament a la prova pilot, es durà a terme una campanya de conscienciació dirigida als consumidors sobre els avantatges de reutilitzar envasos i es dissenyaran i implementaran incentius perquè els consumidors retornin les ampolles buides a la botiga.

El projecte espera poder estendre el sistema de reutilització d’ampolles al territori català i a altres regions vinícoles de l’Estat espanyol, impulsant la participació d’empreses i administracions.

Login