La Cooperativa Falset Marçà participa al projecte d’intercooperació CER.COOP

Aquest és un projecte finançat pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya a través de la convocatòria Projecte Singulars.

Aquest any 2022, la Cooperativa Falset Marçà està participant, conjuntament COVIDES, SCCL i CEVIPE Grup Cooperatiu, SCCL, al projecte CER.COOP, un projecte d’Intercooperació, que té per objectiu principal el desenvolupament de comunitats energètiques basades en autoconsum fotovoltaic compartit en entorns rurals liderades per les cooperatives agràries locals.En el projecte hi participen les entitats Batec, SCCL i EMELCAT realitzant les tasques d’anàlisi tècnica i econòmica. També hi participa la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya com entitat coordinadora. (https://economiasocial.coop/projecte-singular/cer-coop)

Una CER és una entitat legal on ciutadans i altres actors del teixit social i econòmic, s’uneixen, com a usuaris finals d’energia, per a cooperar en la generació, distribució, emmagatzematge i subministrament d’energia provinent de fonts renovables. Creiem que les cooperatives agràries, existents en molts pobles de Catalunya, són empreses idònies, per la seva vocació i per la seva estructura i funcionament, per impulsar Comunitats Energètiques en l’àmbit rural. Creiem que cal aprofitar les xarxes cooperatives existents al món rural i les sinergies històriques existents entre els socis/es i les cooperatives agrícoles per impulsar l’economia verda i circular als nostres pobles i aportar solucions a la crisi energètica i climàtica que vivim.

En el marc del projecte, es preveu la redacció de tres projectes pilot de CER, un per a cada cooperativa participant. Això implicarà un estudi de viabilitat tècnica, legal i econòmica d’impuls d’una CER per a cada cas concret. En aquest sentit, sent un projecte pioner, es vol facilitar la implementació d’una CER en les cooperatives participants, però també es vol assentar les bases de coneixement i informació perquè la resta de cooperatives de Catalunya puguin replicar el procés.

Així doncs, la sistematització de la informació a partir dels 3 pilots permetrà abordar les qüestions concretes amb solucions pràctiques, i alhora, extreure aprenentatges i generar models generals reproduïbles. El projecte pilot de la Cooperativa Falset Marçà, en el que han col·laborat l’Ajuntament de Falset, l’Ajuntament de Marçà i diversos socis/es de la Cooperativa, es presentarà públicament a finals d’aquest mes d’octubre.

 

Per què creiem que les Cooperatives Agràries són entitats idònies per impulsar CER?

  • Les Cooperatives Agràries formem part de les xarxes cooperatives ja existents. Estem implantades al territori des de fa dècades, sent aquest un fet diferencial respecte altres empreses. 
  • Som empreses agràries que desenvolupem la nostra activitat a l’entorn rural. Disposem d’una situació geogràfica privilegiada per impulsar canvis i millores al món rural, aprofitant el recursos naturals del territori per assolir la màxima eficiència.
  • Som empreses cooperatives amb responsabilitat social. Vetllem pel benestar del soci/a i la seva família en tots els àmbits: econòmic, social i mediambiental. 
  • No som empreses que es deslocalitzin. A través de la sensibilitat i vinculació al territori del nostre associat , podem impulsar iniciatives socials al territori i treballar per promoure canvis en el model socio-econòmic vigent. 
  • Som empreses Km 0.  Creem riquesa econòmica col·laborant amb empreses del nostre entorn i la revertim en àmbit local.
  • Som empreses que apostem per l’economia circular i les energies renovables, ja que creiem que el futur de les nostres explotacions passa per un equilibri social, econòmic i mediambiental. 
  • Disposem d’una estructura empresarial singular, basada en la governança assembleària amb el principi de “portes obertes”. Complim, per tant, les normatives europees per a l’impuls de Comunitats Energètiques Renovables. 

Aquest és un projecte finançat pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya a través de la convocatòria Projecte Singulars.

Entitats participants:

Login