La Cooperativa Falset Marçà participa a l’edició 2016 del Programa RSE.Pime

Aquest mes de juliol ha començat la tercera edició del programa, que enguany acull vint empreses de tota Catalunya.

La nostra cooperativa és la única representant de la comarca del Priorat i del món cooperatiu inclosa en el programa RSE.Pime 2016, orientat a la implantació de la gestió de la responsabilitat social com a part del model d’empresa.

La participació al programa referma el compromís de la Cooperativa Falset Marçà amb el nostre entorn, mitjançant el coneixement i la incorporació de noves eines i procediments de millora en la gestió econòmica, social i ambiental,  a partir  de  la  implantació  dels valors d’RSE (responsabilitat social empresarial) a la nostra cultura empresarial.

El programa cerca millorar la capacitat de les empreses participants a l’hora de crear confiança entre els grups seus d’interès. En conseqüència, els ha de permetre guanyar oportunitats de millorar el rendiment en vectors rellevants per a l’èxit empresarials d’impacte econòmic, laboral, social, ambiental i de bon govern..

Per a la tria de les empreses participants s’han tingut en compte criteris de diversitat territorial, sectorial i de dimensió, a més de les garanties per a poder treure’n el màxim profit.

Aquesta iniciativa rep el suport del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. El Consell de Cambres de Comerç de Catalunya lidera el programa que es porta a terme en el marc de la iniciativa Respon.cat per al desenvolupament de la responsabilitat social a Catalunya.

La responsabilitat social corporativa forma part de l’ADN de la nostra empresa des que va començar a caminar. Un segle després, seguim cercant noves eines que ens permetin trobar l’equilibri entre la nostra activitat empresarial i el nostre entorn, des del màxim de perspectives possibles.

Login