La Cooperativa Falset Marçà es converteix en una Comunitat Energètica Renovable

Una transició cap a la generació i consum d’energia verda i de km0.

El passat 7 de febrer del 2023, l’assemblea de socis i sòcies de la Cooperativa Falset Marçà van votar a favor de convertir-nos en una Comunitat Energètica Renovable (CER). 

Als nostres estatuts actuals apareix el punt de reduir la dependència amb l’oligopoli energètic i després de molts esforços per fi podem dir que ho hem aconseguit. 

La decisió de convertir-nos en una Comunitat Energètica Renovable també ve deguda a l’encariment de la despesa energètica i per la nostra voluntat de contribuir a un món més net i sostenible. 

Una Comunitat Energètica Renovable és un sistema energètic sostenible, descentralitzat, just, eficient i col.laboratiu. Produirem i compartirem energia verda, reduint de forma considerable les emissions de CO2 i la despesa d’energia innecessària. 

Ens convertirem en una agrupació d’autoconsum energètic que permet consumir l’energia generada dins del mateix municipi/empresa/cooperativa (essencialment fotovoltaica), utilitzant la xarxa elèctrica ja existent. 

Aquest projecte proposa la creació d’una comunitat energètica on Ajuntament, ciutadans i Cooperativa s’uneixen per cooperar en les diferents fases del sector elèctric, com la generació, la distribució, l’emmagatzematge i el subministrament d’energia provinent de fonts renovables. 

Convertir-nos en una CER ens ajudarà a ser més sostenibles, estalviar energia i ser una empresa pionera, donant exemple i sent referents en projectes d’autoconsum.

Però aquest pas no només és beneficiós per a l’empresa sinó que els nostres socis també guanyaran a l’hora d’estalviar energia i se’ls obre l’oportunitat de poder invertir en la generació d’una energia renovable. 

Per tal d’arribar on som avui, hem hagut de seguir un procés llarg i exhaustiu però encara no hem arribat al final, encara hem d’executar els sistemes d’autoconsum compartit, captar membres i definir els mecanismes de repartiment i quotes. Un cop assolits aquests passos serà l’hora de gestionar l’energia, créixer, promocionar i reinvertir en nous projectes.

En una primera fase, el projecte se centra en l’energia fotovoltaica, tot i que no descartem en un futur incloure altres alternatives que encaixin en un model d’estalvi energètic.

Els nostres objectius amb aquest projecte són diversos però principalment busquem promoure la consciència en la cultura de la sostenibilitat energètica, fomentar les energies renovables a les localitats de Falset i Marçà, i sobretot promoure la transició energètica al món rural, creant comunitats de generació i consum d’energia verda i de km0 al voltant de la cooperativa agrària. 

Actualment està previst col·locar plaques fotovoltaiques a Falset i a Marçà que tindran un radi d’acció de 2 kilòmetres a la rodona per cada un dels punts de generació, és a dir, abastiran els municipis sencers de Falset i Marçà i a més una part de les finques dels nostres socis.

Aquest és l’enllaç al programa Valor Afegit de TV3 on han explicat el projecte.

Login