La Cooperativa Falset Marçà audita els consums per millorar l’eficiència energètica del celler

El proper dimecres 8 d’abril se signarà el conveni de col·laboració amb VITEC i dues empreses privades que permetrà desenvolupar l’anàlisi

La Cooperativa Falset Marçà busca millorar l’eficiència energètica de les seves instal·lacions i tanmateix reduir costos, a través d’un projecte de col·laboració amb les empreses Instatec Serveis Energètics S.L. (INSTATEC) i Tècniques Avançades de Mesura i Control, S.L (TAMIC) que promou la Fundació Parc Tecnològic del Vi (VITEC) de Falset.

El projecte neix de la iniciativa privada de les dues empreses (INSTATEC i TAMIC) per tal de desenvolupar  un sistema d’auditoria energètica en temps real orientat al sector vitivinícola amb l’objectiu de millorar l’eficiència energètica dels processos productius de la indústria vitivinícola.

A través de VITEC, com a centre de suport integral de Serveis tecnològics del sector vitivinícola català, es realitza el contacte amb la Cooperativa Falset Marçà. El celler ha estat seleccionat per les seves característiques de funcionament enològic i per l’ interès de la direcció  en la millora contínua i principalment perquè les instal·lacions siguin ambientalment més respectuoses.

Per tal de realitzar aquest projecte pilot s’instal·larà al celler equips de mesurade consums elèctrics i de paràmetres ambientals que permetran obtenir informació en temps real de la despesa energètica de la Cooperativa i la correlació amb els processos productius en marxa. Aquesta instal·lació es portarà a terme per part de INSTATEC i TAMIC amb la supervisió dels responsables de manteniment del celler per tal de no interferir en la seva activitat productiva.

El finançament i desenvolupament d’aquest projecte va a càrrec de INSTATEC i TAMIC i serà supervisat per VITEC.

El projecte té una durada prevista d’un any, en què s’hauran pogut determinar les dades de consums anuals de les principals fases del procés que consumeixen energia. L’anàlisi dels resultats obtinguts permetrà realitzar actuacions concretes per a la reducció dels consums energètics.

El proper dimecres 8 d’abril se signarà el conveni de col·laboració entre les empreses i es podrà veure els equips que han començat a instal·lar-se al celler cooperatiu. La signatura del document donarà el tret de sortida per l’estalvi energètic del celler de la Cooperativa Falset Marçà.

Login