Espai Test: relleu generacional, innovació i diversificació productiva a la Cooperativa de Falset-Marçà

Projecte finançat a través de l'Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022

Davant les dificultats de relleu generacional que pateix l’activitat agrària i l’abandonament progressiu de terres que s’està produint al Priorat, es vol impulsar, en el si de la Cooperativa Falset Marçà, un Espai Test Agrari que faciliti l’impuls de projectes emprenedors en l’àmbit agrari. El relleu agrari s’ha produït, històricament, en el si de l’àmbit familiar. En aquest sentit, s’ha detectat que és extremadament difícil que els/les joves que no procedeixen de família agricultora puguin iniciar-se en un projecte agrari, ja que la inversió inicial que han de fer en terres, maquinària i coneixements és pràcticament impossible d’assumir. Els Espais Test són projectes de relleu agrari que pretenen afavorir el relleu generacional més enllà de l’àmbit familiar, intentant que sigui la comunitat agrària qui ofereixi els suports, tant materials com intangibles, que normalment els nous agricultors reben de la família. Així doncs, és una eina que permet obrir una nova via de relleu generacional a camp més enllà de la via familiar clàssica.

Els Espai Test Agraris són eines perquè les persones que volen incorporar-se al sector agrari puguin fer una prova o testeig de l’activitat, tant del que implica personalment com dels recursos necessaris per portar-la a terme. A nivell pràctic i a grans trets, en el si d’un Espai Test, la Cooperativa posaria a disposició de la persona emprenedora (1)  una finca/instal·lació per desenvolupar l’activitat agrícola (normalment, finques de socis no cultivades o amb manca de relleu generacional o instal·lacions pròpies de la cooperativa), (2) els recursos necessaris per portar a terme la totalitat de l’experiència agrícola i (3) els coneixements, eines i guies necessàries per a l’èxit. Un cop finalitzat el testeig, que acostuma a ser d’uns 3 anys, la persona tester ha de decidir si s’incorpora a l’activitat agrària o no. En aquest sentit, la possibilitat que els joves emprenedors puguin tastar l’activitat prèviament, disminueix el risc inicial que han d’afrontar i incrementa les possibilitats d’èxit del seu nou projecte ( https://espaciostestagrarios.org/ )

Aquest any 2022 la Cooperativa Falset Marçà ha impulsat la creació d’un Grup Operatiu al Priorat amb l’objectiu que aquest pugui dissenyar i impulsar un Espai Test Agrari com eina de relleu generacional adaptat a la realitat del Priorat i de la pròpia Cooperativa. Durant els últims mesos, amb l’ajut de la subvenció Creació de Grups Operatius de l’Associació Europea per a la Innovació (AEI) en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles (plantejament i redacció de projectes innovadors) del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, hem treballat conjuntament amb la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), el Consell Comarcal del Priorat – Banc de Terres del Priorat, el Consell Comarcal del Baix Camp – Banc de Terres del Baix Camp, l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), el Consorci Leader del Camp i l’Institut Tecnològic del Vi (VITEC) per dissenyar un Espai Test adaptat a la nostra realitat. Durant tot el procés, hem comptat amb el suport i assessorament de L’ECONOMAT, serveis cooperatius, especialistes en la creació d’Espai Tests.

Aquesta primera etapa del projecte ha finalitzat amb la creació d’un Grup Operatiu d’entitats 

disposades a donar suport al projecte i amb la redacció, per part de l’Economat, serveis cooperatius, de l’informe, Espai Test: relleu generacional, innovació i diversificació productiva a la Cooperativa de Falset-Marçà, que conté una proposta d’Espai Test per la nostra Cooperativa i la especificació dels passos a seguir per portar-ho a terme. materialització.

Login