Avís legal

Aquest Avís legal té per objectiu regular l’ús d’aquest lloc web, que Agrícola Falset-Marçà i Secció de Crèdit, AFALMA, SCCL posa a disposició dels possibles compradors.

Agrícola Falset-Marçà i Secció de Crèdit, AFALMA, SCCL, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris aquesta informació, amb la qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE Nº 166, així com informar a tots els usuaris del lloc web sobre les condicions d’ús.

Qualsevol persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos d’aplicació.

Agrícola Falset-Marçà i Secció de Crèdit, AFALMA, SCCL es reserva el dret a modificar qualsevol mena d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de pre-avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient la publicació al lloc web de Agrícola Falset-Marçà i Secció de Crèdit, AFALMA, SCCL. 

 

IDENTITAT DEL LLOC WEB

Nom de domini: www.etim.cat

Nom comercial: Cooperativa Falset Marçà 

Denominació social: Agrícola Falset-Marçà i Secció de Crèdit, AFALMA, SCCL 

NIF: F43011766

Domicili social: C/ Miquel Barceló, 31 – Falset 43730 

Telèfon: 977830105   a/e: info@etim.cat

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent, a títol enunciatiu, però no limitatiu, la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i gràfics, són propietat de l’Agrícola Falset-Marçà i Secció de Crèdit, AFALMA, SCCL o bé aquesta disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part de l’Agrícola Falset-Marçà i Secció de Crèdit, AFALMA, SCCL. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i gràfics aliens a Agrícola Falset-Marçà i Secció de Crèdit, AFALMA, SCCL que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, essent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests. Agrícola Falset-Marçà i Secció de Crèdit, AFALMA, SCCL autoritza expressament a què tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal d’www.etim.cat.

Agrícola Falset-Marçà i Secció de Crèdit, AFALMA, SCCL reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, però el seu sol esment o aparició en el lloc web no implica l’existència de drets o responsabilitat sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per la seva part.

Per a realitzar qualsevol mena d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, cal fer-ho a través de l’adreça electrònica info@etim.cat. 

RÈGIM DE RESPONSABILITATS

Agrícola Falset-Marçà i Secció de Crèdit, AFALMA, SCCL s’eximeix de qualsevol mena de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquesta.

Ús de Galetes (Cookies)

Aquest lloc web pot utilitzar cookies tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies usades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas, aquestes cookies proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s’usaran per a la seva recollida.

Mitjançant l’ús de cookies també és possible que el servidor on es troba el web reconegui el navegador usat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés dels usuaris, que s’han registrat prèviament, a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se en cada visita. També es poden usar per mesurar l’audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades, etc., essent en aquest cas cookies prescindibles tècnicament però beneficioses per a l’usuari. Aquest lloc web no instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació en el seu equip. Consulteu les instruccions del vostre navegador per ampliar aquesta informació.

Política d’enllaços

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que Agrícola Falset-Marçà i Secció de Crèdit, AFALMA, SCCL no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers als seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, i a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

Agrícola Falset-Marçà i Secció de Crèdit, AFALMA, SCCL no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web d’Agrícola Falset-Marçà i Secció de Crèdit, AFALMA, SCCL. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de manera activa en la retirada o, si és el cas, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que hi ha al lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es demana que ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Adreces IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc. 

Responsabilitat pel funcionament del web

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir el correcte funcionament tots els dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, Agrícola Falset-Marçà i Secció de Crèdit, AFALMA, SCCL no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Agrícola Falset-Marçà i Secció de Crèdit, AFALMA, SCCL exclou qualsevol responsabilitat que es pugui derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema informàtic, motivat per causes alienes a ella.

Així mateix, Agrícola Falset-Marçà i Secció de Crèdit, AFALMA, SCCL exclou qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d’aquest sistema informàtic causat per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques o a Internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control d’Agrícola Falset-Marçà i Secció de Crèdit, AFALMA, SCCL.

Agrícola Falset-Marçà i Secció de Crèdit, AFALMA, SCCL està facultada per suspendre temporalment, i sense avís previ, l’accessibilitat al lloc web per motius d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

Responsabilitat per l’ús del lloc Web

L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del lloc web.

L’usuari és l’únic responsable davant de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra Agrícola Falset-Marçà i Secció de Crèdit, AFALMA, SCCL basada en la utilització per part de l’usuari del lloc web. En el seu cas, l’usuari assumirà totes les despeses, costos i indemnitzacions que siguin reclamats a Agrícola Falset-Marçà i Secció de Crèdit, AFALMA, SCCL.

LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL

Agrícola Falset-Marçà i Secció de Crèdit, AFALMA, SCCL coneix la legislació vigent pel que fa a l’enviament de productes en l’àmbit de l’Estat Espanyol.

Aquestes condicions generals s’interpretaran conforme a la legislació vigent en la matèria a l’Estat espanyol, que s’aplicarà subsidiàriament en tot allò que no s’hagi previst en aquest Avís legal (essencialment allò previst a la llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE)). 

En el supòsit que sorgeixi qualsevol discrepància en la interpretació o aplicació d’aquestes condicions, ambdues parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Falset (Espanya) amb renúncia expressa a qualsevol altre fur.

POLÍTICA DE LES DADES PERSONALS OBTINGUDES A TRAVÉS DEL LLOC WEB

Qualsevol Usuari que faciliti les seves dades de caràcter personal està autoritzant expressament Agrícola Falset-Marçà i Secció de Crèdit, AFALMA, SCCL a tractar les seves dades personals per a les finalitats que s’hi indiquin. Agrícola Falset-Marçà i Secció de Crèdit, AFALMA, SCCL es compromet a complir amb el deure secret d’aquestes dades, així com a tractar-les amb confidencialitat, assumint les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tal com es recull a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, al Reial decret 994/1999, d’11 de juny i en les seves normes de desenvolupament.

L’Usuari o el seu representant podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a l’adreça info@etim.cat o a través dels mitjans que s’indiquin en cada cas.

A través de Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies. Les cookies són petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’Usuari i que ens permeten conèixer la següent informació:

La data i l’hora de la darrera vegada que l’usuari va visitar el nostre lloc web.

El disseny de continguts que l’Usuari va triar en la seva primera vista al nostre lloc web.

Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides.

Nombre de visites, pàgines vistes, adreça IP, etc, per a l’elaboració d’estadístiques agregades i informes per al manteniment i millora del nostre web.

La mesura es du a terme tant per eines internes com a través de les eines de tercers (Google Analytics).

L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador.

En cap cas recolliran informació personal ni d’identificació. Aquesta informació anònima podrà ser utilitzada per establir les preferències de màrqueting dels nostres usuaris i oferir així publicitat sobre productes i serveis del seu interès.

MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D’ÚS DEL WEB

Agrícola Falset-Marçà i Secció de Crèdit, AFALMA, SCCL es reserva el dret a modificar, ampliar o actualitzar en qualsevol moment i sense notificació prèvia, l’Avís legal d’aquest lloc web. L’usuari quedarà obligat automàticament per l’Avís legal que estigui vigent en el moment en què accedeixi al lloc web, per la qual cosa caldrà que llegeixi periòdicament aquest Avís legal.

Login